BOLSAS CULTUREX DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN XESTIÓN CULTURAL NO EXTERIOR


Convoca o Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para mozos menores de 35 anos de nacionalidade española co título de licenciado/a ou grao e posgrao en Xestión Cultural. Prazo: ata o 03.04.2014

+Info: http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/17/pdfs/BOE-A-2014-2843.pdf

0 comentarios:

Publicar un comentario

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More