INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS NO VERÁN DE 2014


Convoca o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Para rapaces de 5º e 6º de primaria, 1º da ESO que teñan como mínimo un notable como nota final en inglés no curso 2012/2013 e notable como media do curso 2012/2013.

Solicitude: ata o 14 de marzo.

+Info:  http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2016.pdf

0 comentarios:

Publicar un comentario

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More