PROBAS DE ACCESO A CICLOS MEDIOS E SUPERIORES DE FP


ORDE do 5 de marzo de 2014 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2014.

+Info: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140310/AnuncioG0164-050314-0003_gl.pdf

0 comentarios:

Publicar un comentario

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More