XA SE PODE SOLICITAR A FORMACIÓN DUAL


A Consellería de Educación convoca proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos en colaboración con diversas entidades.

Requisitos das persoas solicitantes:

a) Ter entre dezaseis e vinte e nove anos no momento de inicio do programa formativo, no caso dos ciclos de grao medio, e entre dezaoito e vinte e nove anos no caso dos ciclos de grao superior.
b) Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos.
c) Carecer da cualificación profesional, obtida e recoñecida polo sistema de formación para o emprego ou do sistema educativo, requirida para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo ou a ocupación obxecto do proxecto.
d) Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe, e cumprir os requisitos establecidos na normativa laboral vixente para poder efectualo.

Centros educativos, ciclos formativos e entidades colaboradoras en que se autorizan os proxectos de formación profesional dual:

A Coruña.
CIFP Someso.
Peiteado e cosmética capilar. Entidade colaboradora: Loida, S.A.
Electromecánica de vehículos automóbiles. Entidade colaboradoraAsociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de A Coruña

Santiago de Compostela.
CIFP Politécnico de Santiago
Mecatrónica industrial. Entidade colaboradora: Financiera Maderera, S.A. e Foresa Industrias Químicas del Noroeste, S.A.
Electromecánica de vehículos automóbiles. Entidade colaboradora: Asociación Provincial de Talleres de Reparación de Vehículos de A Coruña

Ourense.
IES Universidade Laboral
Carrozaría. Entidade colaboradora: Unidad de Vehículos Industriales, S.A.(Unvi)

Pontevedra.
CIFP Carlos Oroza
Dirección de cociña. Entidade colaboradora: Arlea Hotels, S.L.U.
Dirección de servizos en restauración. Entidade colaboradora: Arlea Hotels, S.L.U.
Xestión de aloxamentos turísticos. Entidade colaboradora: Arlea Hotels, S.L.U.

Vigo.
IES Ricardo Mella
Administración e finanzas. Entidade colaboradora: Bosch Security Systems, S.A.U.
IES A Guía
Xestión comercial e márketing. Entidade colaboradora: Media Markt Saturn Administración España, S.A.U.

Cada solicitante presentará unha única solicitude.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata as 13.00 horas do día 27 de xuño de 2014.
As solicitudes poden descargarse en https://sede.xunta.es co procedemento ED513A

Máis información no DOG do 16 de xuño de 2014 e en http://www.edu.xunta.es/fp/formacion-profesional-dual-en-galicia

0 comentarios:

Publicar un comentario

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More